Wat is een registeraccountant?

Wat is een registeraccountant?

Een registeraccountant (RA) of een Accountant-Administratieconsulent (AA) is in Nederland een accountant die als zodanig staat ingeschreven in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze inschrijving geeft de registeraccountant en de Accountant-Administratieconsulent met certificerend bevoegdheden de wettelijke bevoegdheid om een verklaring (accountantsverklaring) af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening. Accountant is in Nederland een beschermd beroep. De RA-titel en AA-titel is een beroepsaanduiding en wordt niet vóór de naam van de persoon geschreven, maar erachter (voorbeeld: dr. M. Zegers RA). Registeraccountants en de Accountant-Administratieconsulent met certificerend bevoegdheden zijn gebonden aan strenge wettelijke eisen met betrekking tot de uitvoering van hun vak.

Daarnaast kent de NBA een gedragscode, de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants (VGBA) genoemd, die aanvullende eisen stelt. De hoofdtaak van een registeraccountant het controleren van de jaarrekening van bedrijven. De hoofdtaak van een Accountant-Administratieconsulent (AA) is het ondersteunen van de directie bij het samenstellen van de jaarrekening. De accountant beoordeeld de administratie en kijkt of de jaarrekening klopt op alle punten. Het is de taak van de registeraccountant om er op toe te zien dat de jaarrekening klopt. Ook voor de complexere werkzaamheden op fiscaal en juridisch gebied kunt u bij een registeraccountant en Accountant-Administratieconsulent terecht. Denk hierbij aan het verzorgen van de aangiften voor vennootschaps-, inkomsten- en dividendbelasting, maar ook het begeleiden van fiscale controles en procedures.

Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?