klachtenregeling

Klachten regeling

De klachtenregeling is in de algemene voorwaarden opgenomen onder hoofdstuk IX.

Op de website van Zegers Accountants B.V. is het volgende opgenomen:

https://zegersaccountants.nl/ads/klachtenregeling/