Fraude en andere feitenonderzoeken

Fraude en andere feitenonderzoeken

Het huidige economische klimaat zorgt voor een verhoogde kans op fraude binnen uw organisatie. Grote schandalen of fraude op kleine schaal – de klassieke vorm, creatief boekhouden of de cijfers positiever trachten weer te geven dan ze werkelijk zijn – komen steeds vaker voor en worden tegenwoordig ook sneller ontdekt. De impact van fraude kan enorm groot zijn voor uw bedrijf.

Als wij een fraude-onderzoek uitvoeren heeft dit als doel relevante feiten en omstandigheden aan het licht te brengen en deze duidelijk in kaart te brengen. Dit gaat verder dan een onderzoek op papier, maar hierbij komt ook het persoonlijke aspect van onze benadering kijken.

Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?