Uw bedrijf in zwaar weer

Uw bedrijf in zwaar weer

Verkeert uw bedrijf in zwaar weer? Zoek op tijd hulp bij een gespecialiseerd persoon. Als uw bedrijf in zwaar weer dreigt te raken is het belangrijk dat u op tijd de noodklok luidt. Hoe eerder u hulp krijgt van een accountant, hoe groter de kans op herstel. Wij kunnen u van dienst zijn bij onder andere de volgende zaken: Liquiditeitsspanningen en voortdurende verliezen, een (plotselinge) vermindering in de vraag naar uw producten, teruglopende rendementen of bij conflicten tussen directieleden en aandeelhouders. Maar ook als het management versterkt of geprofessionaliseerd moet worden.

Wij kunnen ook voor een quick-scan van uw bedrijf en structuur zorgen. Bij een positieve uitkomst van de quick scan komen wij met een voorstel tot herstructurering van uw bedrijf. Dit voorstel kan betrekking hebben op financiële en organisatorische zaken, zoals: Kostenoptimalisatie en structurele kostenbeheersing, het opzetten van een management informatiesysteem of het versterken of wijzigen van het managementteam. Maar ook investeringen en strategische beslissingen, overname of verkoop van activiteiten of het ontwikkelen van een strategisch marketingplan.

Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?